Voorwaarden Cadeaubon

In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn deze cadeaubon voorwaarden van toepassing op door Ommerland uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Ommerland cadeaubon aanvaard je deze cadeaubon voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

Boek je vakantie

Voorwaarden cadeaubon

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ommerland uitgegeven cadeaubonnen die worden verkocht door Ommerland en door Ommerland aangewezen derde partijen.

2. Je dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Ommerland te worden verstrekt. Ommerland behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

3. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de cadeaubon. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.

4. Cadeaubonnen uitgegeven door Ommerland en/of door Ommerland aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via Ommerland en/of door Ommerland aangewezen derde partijen.

5. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

6. In het geval van restwaarde van de cadeaubon, wordt er een nieuwe cadeaubon met de restwaarde uitgegeven. Deze kan worden gebruikt voor volgende aankopen. De restwaarde kan uitsluitend worden gebruikt gedurende de geldigheidsduur van de eerst uitgegeven cadeaubon.

7. Indien het totaalbedrag van de aankoop hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.

8. In geval Ommerland overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer cadeaubon(nen) tevens betaling door middel van acceptgiro of creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door het uitschrijven van een nieuwe cadeaubon.

9. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

11. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

12. Deze cadeaubon-voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubon-voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijf je na ingang van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde-cadeaubon voorwaarden.

13. Per aankoop kun je een onbeperkt aantal cadeaubonnen en een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.

14. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact met ons op te nemen.

Ommerland receptioniste Camping Ommen 2

Kan ik je ergens mee helpen?